Топ-Статті
ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ГАЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЙОГО ОСВОЄННЯ

Лукін О.Є.,
академік НАН України, гол. н. с. Інституту геологічних наук, зав. відділом УкрДГРІ, доктор геол.-мін. наук, професор.
Коболєв В.П.,
гол. н. с. Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України, доктор геол. наук, професор.
Прігаріна Т.М.,
головний геолог Консалтингового центру УкрДГРІ, кандидат геол.-мін. наук.


У доповіді окреслено коло проблем, що стосуються кардинального нарощування вуглеводневого ресурсного потенціалу надр України і шляхів підвищення видобутку газу, з огляду на сучасні пріоритети.


Вуглеводневий газовий потенціал України. Нерозвідані ресурси (класи 333 + 334, категорії С3 + Д) природного газу в традиційних колекторах нафтогазоносних регіонів України досягають близько 5 трлн м3 згідно мінімальної оцінки, підрахованої за загальноприйнятою методикою. За рахунок інтенсивного освоєння рифогенно-карбонатних комплексів додаткові прогнозні ресурси газу можуть досягти 5 трлн м3.
Освоєння різноманітних неантиклинальних пасток в різновікових теригенних відкладеннях додатково може забезпечити 0,5 трлн м3 прогнозних ресурсів газу. Прогнозовані ресурси нетрадиційного газу в надрах України можуть обчислюватися величиною понад 20 трлн м3. Прогнозні ресурси газу центральнобассейнового (ЦБ) типу в щільних колекторах досягають тільки в Східному регіоні 8,5 трлн м3. Освоєння ЦБ газу спільно зі сланцевим газом є одним з пріоритетних напрямків пошуків «гібридних» родовищ вуглеводнів в найближчому майбутньому. Порівняно швидкий ефект можна отримати від освоєння потенціалу глибоких (понад 4,5 км) і надглибоких (понад 6,1 км) горизонтів, де встановлено наявність суперколлекторов.
Газоконденсатні родовища в таких горизонтах знаходяться в стадії формування з темпами заповнення колекторів, які можна порівняти з темпами інтенсивного видобутку. Серія високодебітних глибоких (понад 4,5 км) і надглибоких свердловин (понад 6,1 км), що пропонуються до буріння в межах Полтавсько-Харківського сегмента ДДЗ, дозволить в 2-3-річний період забезпечити істотне збільшення видобутку газу в Україні.
Газогідрати Чорного моря - потенційне джерело енергії. Однією з перспективних можливостей збільшення ресурсної бази вуглеводнів України, поряд з вугільним метаном, сланцевим газом і газом щільних колекторів, є пошук, розвідка і розробка скупчень природних газогідратів. Чорне море має значні потенційні ресурси гідратного газу і розташоване в регіоні, близькому до експортних споживачів вуглеводнів. Беручи до уваги сумарний ресурс газу в газогідратах акваторії Чорного моря в 25 трлн. м3, в межах, що існували до 2014 р кордонів виключно Української економічної зони ці запаси орієнтовно становитимуть 7-10 трлн. м3 метану. Річна потреба України в природному газі в 2017 р склала трохи більше 34 млрд. кубометрів метану, з яких лише близько 20 млрд. кубометрів - власне виробництво. Якщо для спрощення розрахунків приймемо Українську частину за 8 трлн. куб. м метану, то газогідрати Чорного моря зможуть в перспективі забезпечити Україну природним газом приблизно на 300 років.

У номері
 
Інформери
oilgasukraine@gmail.com
ТОВ "Ньюфолк нафтогазовий консультаційний центр"
При копіюванні матеріалів з сайту посилання обов'язкове.
Всі права захищені © 2019