Бізнес довідка
Геологічні Системи

Геологічні Системи - молода і динамічна компанія що надає інжиніррингові послуги в сфері геології, гідрогеології, екології та інших супутніх сферах. Основою успішного розвитку компанії є її співробітники , які являють собою сплав молодості і досвіду, які в своїй роботі використовують передові технології, найкраще обладнання та інноваційні шляхи вирішення поставлених завдань. Висока якість послуг, що надаються підтверджено міжнародними сертифікатами ISO 9001, ISO 14001. Лабораторія досліджень об'єктів навколишнього середовища має сертифікат відповідності ISO 10012.

ЗАСНОВНИКИ

Власники
Іванов Євген Георгійович
засновник 2 480 000 грн. (80%)

Федосєєв Павло Сергійович
засновник 620 000 грн. (20%)

Іванов Євген Георгійович
Бенефіціар

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020 РІК

Дохід 13 139 700 грн.
Чистий прибуток 1 246 200 грн.
Активи 9 883 400 грн.
Зобов'язання 6 453 300 грн.

ДІЯЛЬНІСТЬ

- Моделювання підземних резервуарів вуглеводнів
В даний час досить гостро стоїть питання про енергетичну безпеку нашої держави. У той же час в країні відомо більше чотирьохсот родовищ нафти і газу. І хоча більшість з них вироблена або знаходиться на завершальних стадіях освоєння, країна володіє потенціалом в нарощуванні запасів вуглеводневої сировини в двох найстаріших в Європі нафтогазоносних провінціях - Дніпровсько-Донецькій западині та Карпатському регіоні. Потенціал цей полягає у відкритті нових родовищ (нехай і незначних запасів) і в ефективному використанні вже діючих об'єктів.

- Підрахунок запасів корисних копалин
ксплуатаційні запаси підземних вод - кількість підземних вод, яка може бути отримана раціональними у техніко-економічному відношенні водозабірними спорудами при заданому режимі експлуатації та за якістю води, що відповідає вимогам протягом усього розрахункового терміну водоспоживання.
Кількість води в експлуатаційному запасі виражається витратою води.
Гідрогеологічні дослідження, що проводяться для виявлення та оцінки експлуатаційних запасів підземних вод, поділяються на наступні стадії: пошукові роботи, попередня розвідка та детальна розвідка.
Експлуатаційні запаси підземних вод оцінюються гідродинамічними, гідравлічними та балансовими методами.
Експлуатаційні запаси (ресурси) за можливим терміном їх використання можна прийняти рівними терміну амортизації водозабору, тобто. 25-30 років, а в оцінці прогнозних ресурсів у регіональному плані - близько 50-100 років.

Екологічний моніторинг підприємств
Екологічний моніторинг (ЕМ) підприємств – комплекс заходів спрямований на відстеження можливого впливу діяльності підприємства на складові оточуючого середовища (повітря, ґрунт, підземні та поверхневі води).
Необхідність виконання екологічного моніторингу зафіксована у законодавчих актах України (Кодекси та Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України та Розпорядження та інші нормативні документи профільних міністерств та відомств).
Як правило екологічний моніторинг будь якої складової оточуючого середовища можна умовно поділити на три етапи:
Польовий – на цьому етапі проводиться безпосереднє дослідження або повітря або ґрунту або підземні та поверхневих вод, визначення їх фізичних параметрів та відбір проб.
Лабораторний – проводиться комплекс хімічних та фізико-хімічних досліджень проб, які відібрані під час польового етапу. При цьому застосовуються затверджені методики та сучасне сертифіковане обладнання. В структурі підприємства є власна Лабораторія досліджень об’єктів довкілля, яка має Свідоцтво про відповідність системи вимірювань.
Камеральний – етап включає в себе збір, аналіз та обробку результатів минулих спостережень, польових та лабораторних досліджень з подальшим складанням звітних матеріалів.

Магнітотелуричне зондування
Магнітотелуричне зондування (МТЗ) Землі - один із методів індукційних зондувань Землі, що використовує вимірювання природного електромагнітного поля. Застосовується при геофізичних дослідженнях. Метод створений у 1950 році радянським геофізиком А. Н. Тихоновим. В даний час метод широко використовується як один з методів розвідувальної геофізики та фізики Землі, розробляються нові способи підвищення точності досліджень у роботах вчених із таких країн, як Росія, США, Франція, Китай.

Лабораторні дослідження
Лабораторія забезпечена приміщеннями, що відповідають санітарним нормам, сучасним обладнанням, кваліфікованими фахівцями, методиками виконання вимірювань та іншої нормативної документації, що дозволяє за короткий час виконувати якісно велику кількість досліджень.
Лабораторія складається з п’ятьох підрозділів.
Об'єктами наших досліджень є:
- води питні, поверхневі, зворотні, стічні та підземні (визначення хімічного складу);
- ґрунти ( визначення хімічного складу та фізичних властивостей);
- природний газ (визначення компонентного складу та обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе);
- промислові газопилові потоки (викиди) (визначення забруднюючих речовин та фізичних характеристик);
- атмосферне повітря ( визначення забруднюючих речовин та фізичних характеристик).

Гідрогеологічне моделювання та прогнозування стану довкілля
Застосування сучасних програмних комплексів при проведенні різноманітних робіт з вивчення навколишнього середовища значно підвищує якість та швидкість обробки значних масивів даних. Одним з найефективніших інструментів є 3D моделювання.
У нашій діяльності ми використовуємо провідне програмне забезпечення та досвід міжнародних партнерів, яке спеціалізоване на побудові, аналізі та моделюванні зміни навколишнього середовища при господарській діяльності людства.
Отримані моделі можливо використовувати для пошуку корисних копалин (тверді, вуглеводні та вода), контролю видобування, прогнозу забруднення та відновлення ресурсів довкілля.

МЕНЕДЖМЕНТ

Федосєєв Павло Сергійович
Директор


Терехов Євгеній Михайлович
Головний геолог


Чухлєб Олександр Петрович
Головний гідрогеолог


Діденко Людмила Іванівна
Завідувач лабораторією досліджень об’єктів довкілля

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна, 61004, Харківська обл., місто Харків,
ВУЛИЦЯ МОСКАЛІВСЬКА, будинок 93
+38 (050) 57-537-17
info@geosys.com.ua

У номері
 
Інформери
ТОВ "Ньюфолк нафтогазовий консультаційний центр"
При копіюванні матеріалів з сайту посилання обов'язкове.
Всі права захищені © 2024
oilgasukraine@gmail.com