Бізнес довідка
Хімічна Технологічна Компанія

ТОВ «ХТК» (Хімічна Технологічна Компанія) — НАУКОВО—ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ
КОМПАНІЯ РОЗРОБЛЯЄ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЗА НАСТУПНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ:

- Аміак
- Метанол
- Ацетилен
- Синтез-газ
- Азотна кислота
- Водень та інші

ЗАСНОВНИКИ

Власники
Родін Леонід Михайлович
засновник 1 000 грн. (100%)

Родін Леонід Михайлович
бенефіціар

ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ:
• Передпроектні проробки (студії) створення нових виробництв та реконструкцій діючих установок
• Розробка Техніко-економічних оцінок та обґрунтувань (ТЕО), Інвестиційних задумів (ІЗ), Обгрунтувань інвестицій (ОІ)
• Технологічний аудит виробництв, аналіз та оцінка стану технології і устаткування
• Розробка технічних рішень та похідних даних на проектування для реконструкцій і технічного переозброєння виробництв
• Базове проектування
• Технічний супровід при проектуванні, вибору та замовленні устаткування
• Супровід при монтажних та пуско-налагоджувальних роботах
• Бере участь у пуску установок, відновлення каталізаторів, виведення на робочий режим та гарантійні випробування
• Технологічний моніторинг діючих виробництв
ТИПОВИЙ ОБСЯГ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ:
• Технологічне обстеження роботи виробництв
• Створення розрахункових моделей різноманітних типів реакторного устаткування на основі кінетики хімічних перетворень
• Створення розрахункових моделей теплообмінного, колонного устаткування, котлів-утилізаторів, тощо
• Розробка математичних моделей технологічних схем виробництв
• Відтворення показників роботи діючих виробництв на комп’ютерній моделі
• Розробка технічних рішень і заходів з нарощування потужності та поліпшення техніко—економічних показників агрегатів
• Розрахунок матеріально-теплових і парових балансів для нових та модернізованих виробництв
• Розробка технічних вимог, завдань і опитувальних листів на нове та реконструйоване устаткування
• Оцінка капітальних витрат на реконструкцію та будівництво

ПОКАЗНИКИ

Програмне забезпечення для моделювання технологічних процесів
Сучасний підхід до розробок в області хімічних технологій вимагає використання комп’ютерного моделювання технологічних процесів та обладнання. При розробках нових технологій, реконструкції або модернізації існуючого виробництва, аналізі роботи технологічних схем необхідно застосування математичних моделей і комп’ютерного аналізу.
Математична модель розробляємої схеми відображає сутність фізико-хімічних процесів, конструктивні характеристики обладнання, а також технологічні зв’язки між елементами схеми. У загальному вигляді така модель являє собою систему нелінійних рівнянь матеріальних і теплових балансів та рівнянь функціональних зв’язків. Побудова й рішення такої системи рівнянь неможливо без використання комп’ютерних моделюючих програм.
Компанія використовує спеціалізований обчислювальний комплекс власної розробки, що дає незаперечні переваги при моделюванні технологічних процесів:
— можливість адаптації розрахункових модулів для врахування особливостей технології та конструкції обладнання замовника;
— оперативне використання останніх досягнень світової науки в галузі моделювання хімічних технологій;
— можливість «налаштування» моделей за експериментальними даними в необхідному діапазоні зміни параметрів.
У основі математичних моделей закладені базові принципи та закони термодинаміки, гідродинаміки, хімічної кінетики і теорії теплопередачі.
Математичне моделювання застосовується на всіх основних етапах прийняття технічних рішень:
• Розробка технологічної схеми. Вибір оптимального рішення з багатьох прорахованих варіантів.
• Розрахунок параметрів та конструкції устаткування з метою досягнення заданих технологічних характеристик.
• Оцінка стану устаткування шляхом відтворення технологічних параметрів при розрахунках за даними обстеження виробництва.
• Оцінка технологічних показників виробництва.
Для кожної технологічної задачі створюється унікальна база даних, що включає фізико-хімічну основу процесу, дані про структуру технологічної схеми, набір розрахункових модулів технологічного устаткування з похідними та розрахунковими даними.
Програмне забезпечення дозволяє моделювати як проточні схеми, так і циркуляційні. В результаті багаторазових розрахунків визначаються оптимальні технологічні параметри як схеми в цілому (продуктивність, кратність циркуляції, кількість продувок та ін.), так і окремого устаткування (завантаження каталізатора, параметри й розташування реакційних, теплообмінних труб, потужності компресорів та насосів, багато іншого). Використання кінетичних залежностей дозволяє виробляти детальний розрахунок реакторного устаткування та оцінювати режими роботи технологічної схеми при різної активності каталізатора — на початок та кінець кампанії. Використання відповідних моделей фазових рівноваг для розрахунку массообміну устаткування дозволяє отримати адекватну модель стадії ректифікації.
Результати розрахунків представляються у вигляді схем, таблиць і графіків.
Програмне забезпечення являє собою унікальний обчислювальний комплекс, що складається з інформаційних баз даних, розрахункових модулів та інтерфейсної частини.
Для опису процесів хімічного перетворення на каталізаторах розроблене спеціалізоване програмне забезпечення, до складу якого входить банк кінетичних залежностей.
Ряд моделей та розрахункових модулів використовується для розрахунку нестандартного технологічного устаткування, такого як, печі конверсії вуглеводневої сировини різних типів, реакторів синтезу аміаку та метанолу різної конструкції, котлів-утилізаторів для використання тепла конвертованого й димових газів з урахуванням конструктивних особливостей устатковання.

МЕНЕДЖМЕНТ

Директор
Родін Леонід Михайлович –
Кандидат хімічних наук

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ»
Адреса:
вул.Гагаріна, буд.93, оф.10,
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна, 93400
e-mail: office@chtc.com.ua
тел.: +38 (050) 358-69-07
+38 (097) 305-65-15
тел./факс: +38 (06452) 30242
chtc.com.ua

 

У номері
 
Інформери
ХІ МІЖНАРОДНА
НАФТОГАЗОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
30–31 ТРАВНЯ 2024
М. ЛЬВІВ, БУДИНОК ВЧЕНИХ
ТОВ "Ньюфолк нафтогазовий консультаційний центр"
При копіюванні матеріалів з сайту посилання обов'язкове.
Всі права захищені © 2024
oilgasukraine@gmail.com