Новини
ЧАСТКИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ГАЗІВ У ПЕРВИННІЙ ЕНЕРГІЇ

 

 

Що стосується водню, то поточний загальний попит на чистий водень оцінюється в 70 мільйонів тонн на рік (енергетичний еквівалент близько 2500 ТВт·год). Водень використовується в основному для нафтопереробки, у нафтохімічній промисловості та у виробництві аміаку. Більшість цього водню зазвичай виробляється з риформінгу природного газу, викиди в результаті якого становлять близько 10 тонн CO2 на тонну водню. Інтерес до низьковуглецевого водню зростає, оскільки він має значні переваги як потенційний енергоносій майбутнього. Як детально описано в Додатку, основними технологіями виробництва низьковуглецевого водню є; (a) риформінг природного газу в поєднанні з уловлюванням і зберіганням вуглецю (так званий блакитний водень), і (b) розщеплення води на водень і кисень за допомогою електролізу з використанням відновлюваної електроенергії (так званий зелений водень).10


У 2019 р. загальне виробництво водню з низьким вмістом вуглецю оцінювалося в 0,36 мільйона тонн на рік (енергетичний еквівалент близько 13 ТВт-год), що становить близько 0,5% від загальної потреби в чистому водні. Майже весь водень вироблявся з природного газу з використанням технології уловлювання та зберігання вуглецю, приріст виробництва склав лише 0,13 мільйона тонн на рік, починаючи з 2013 року. Прогнозується, виходячи з анонсованих проектів, що низький рівень виробництва збільшиться майже в чотири рази до 1,46 мільйона тонн до 2023 року.11


Оскільки чверть світового попиту на енергію сьогодні задовольняється за рахунок газоподібного палива, на даний момент переважно природного газу, зрозуміло, що газоподібний компонент світової енергетичної системи є основоположним, тому газопровідна система має продовжувати грати критичну роль для забезпечення реалістичного швидкого енергопереходу. Також зрозуміло, що обсяги сучасного виробництва відновлюваних/низько- та безвуглецевих газів (біогаз, біометан і низьковуглецевий водень) критично малі. Це свідчить про необхідність значного збільшення виробництва в найближчі роки. Малюнок 1 демонструє, що загальна частка невуглеводневих ВЕД у первинну енергію становить лише 6%, тому проблема збільшення обсягів виробництва також стосується всіх видів відновлюваної енергії, а не лише відновлюваних газів. Ця інформація є ключовою для створення глобальної бази даних про відновлюваний газ, яка лежить в основі цього звіту. Протягом найближчих років буде важливо сформувати реалістичну оцінку темпів нарощування видобутку відновлюваного газу для забезпечення достатності заходів з боку промисловості, урядів та всіх зацікавлених сторін.

 

Окрім збільшення обсягів виробництва газу з низьким вмістом вуглецю, необхідно також знизити витрати на ці види палива. На малюнку 4 показано оцінку вартості «блакитного» та «зеленого» водню та порівняння з типовими витратами на біометан та оптовими цінами на природний газ.

 

 

У номері
 
Інформери
oilgasukraine@gmail.com
ТОВ "Ньюфолк нафтогазовий консультаційний центр"
При копіюванні матеріалів з сайту посилання обов'язкове.
Всі права захищені © 2022